دیدار جمعی از اعضای موسسه فهیم با رییس مجلس شورای اسلامی