موسسه فهیم

خلاصه ها

مبنای مکتب اهل بیت(ع) قدرت نبود، بلکه محاسبه و اقناع و تعقل و اتمام حجت بود

امام صادق(ع) وارد دعوای سیاسی نشد چنانکه زیدیه و دیگران شدند و همین هم منصور را کلافه کرده بود؛ ایشان رفتار و حرکتی را شروع کرد که ماندگار شد و امروز هم قابل الگوبرداری است؛ اگر امام یک حکومت موفق حتی تا ۱۰۰ سال درست می‌کرد بالاخره تمام می‌شد ولی این میراث گران‌بهایی را که باقی گذاشته است که تا قیامت اگر برداشت درستی داشته باشیم درس‌آموز است

مطالعه

مبارزه امام علی(ع) با ویژه‌خواری استثنا ناپذیر و مداوم بود

اگر بخواهیم چند اصل مهم در زندگی حضرت علی(ع) استخراج کنیم اولین آن مبارزه با ویژه‌خواری است یعنی هیچ حکومتی به اندازه ایشان مخالف و مبارز علیه ویژه‌خواری نبود؛ استثناناپذیری و دوام زمانی در مبارزه با ویژه‌خواری از جمله این ویژگی‌ها است.

مطالعه

خلاصه دومین جلسه از سلسله جلسات علمی ماه مبارک رمضان

✔صلح حدیبیه زمینه اجتماعی نداشت، زیرا جامعه اسلامی در پرتوی حمایت های الهی و نبوی توان و قدرتی پیدا کرده بود که حاضر به انجام صلح نبودند. پیامبر درقضیه صلح حدیبیه تنها بود، زیرا از ناحیه خودی ها ونیروی داخلی مورد مخالفت قرار می گرفت، ✔خطابات قرآن مجید انسان محور است، توجه به خطابات قرآنی نشانگر موقعیت و پیام قرآن مجید است، مخاطب قرآن انسان است اصل اولی در خطابات قرآنی انسان است، خطاب ایها الناس در قرآن به عنوان اصل اولی باید جدی گرفته شود

مطالعه

خلاصه اولین جلسه از سلسله جلسات علمی ماه مبارک رمضان

✔مطالبه گری شهروندان از حقوق اساسی بنیادین شهروندی است که مردم بتوانند بدون ترس وهراس مطالبات وحقوق را مطرح نمایند. ✔ بر اساس نظریه معمار انقلاب اسلامی تشکیل نظام سیاسی با عنوان جمهوری اسلامی متکی به آرای مردم بود که این نظام به لحاظ محتوا از سیره سیاسی پیامبر و امام علی (ع) پیروی می‌کند؛ ولی به لحاظ شکل و ساختار متکی به آرای اکثریت مردم است.

مطالعه