موسسه فهیم

خلاصه ها

مطالب مربوط به برچسپ

"امام-صادق"

مراسم عزاداری شهادت امام جعفر صادق (ع)

️ مراسم عزاداری شهادت امام جعفر صادق (ع) ️ سخنران: استاد علی نظری منفرد موضوع: سیره امام صادق (ع) در مواجه با موافقان و مخالفان