موسسه فهیم

خلاصه ها

مطالب مربوط به برچسپ

"رحلت"

سالگرد رحلت امام خمینی (ره)

موسسه پژوهشی فرهنگی فهیم به مناسبت سالگرد رحلت امام خمینی (ره) برگزار می‌کند.