موسسه فهیم

خلاصه ها

اندیشه سیاسی , اخبار موسسه ,

ديدار پاپ فرانسيس از مرجع عالي شيعيان از نگاهي ديگر

بسم الله الرحمن الرحيم

 

ديدار پاپ فرانسيس از مرجع عالي شيعيان از نگاهي ديگر 

كاظم قاضي زاده 

در اين روزها مطالب زيادي از ديدار دو رهبر عالي ديني در نجف نوشته اند و هر يك به نوعي بر اهميت و اميد اثرگذاري اين ديدار در مسير همگرايي و همدلي پيروان اديان و نفي خشونت توجه كرده اند . بواقع مي توان گفت صرفا انتشار عكس مودبانه و مهربانانه دو رهبر در قاب ساده اتاقي بي آلايش ، كه آيه الله سيستاني تقريبا همه مهمانان را در همين اتاق پذيرا مي شوند ، خود مي تواند نمادي بر اين همگرايي و نفي خشونت شود و از چندين همايش و بيانيه مشترك و توافق كاغذي و .... موثر تر مي نمايد .

@ghazizadeh_kazem 

اما آنچه در اين نوشتار مورد نظر است توجه به محتواي منتشر شده اين ديدار و غناي گفتمان اسلامي و شيعي در آن است .مطالبي كه مي تواند سند افتخاري بر اي مرجعيت شيعه باشد . مرجعيت شيعه در اين ديدار بصورت منسجم به دردها و درمان ها و به عبارت ديگر چالشها و راهبرد ها اشاره مي كند . درد ها و چالشهاي موجود در جهان پر رنج كنوني در نگاه آيه الله سيستاني : ظلم ، فقر ،آزار ديني و فكري ، اختناق و اجبار و نبود آزادي هاي اساسي ،نابرابري ، جنگ و خشونت ، محاصره اقتصادي و آوارگي است .

@ghazizadeh_kazem

 اين هشت عنوان هر يك به يكي از مهمترين رنج هاي انسان امروز اشاره مي كند . برخي در درون يك كشور و برخي در مواجهه قدرتمندان با ملت هاي ديگر است . خصوصا عنوان هاي اخير از سوي قدرت هاي مسلط و كشور هاي برخوردار بر ديگر مردم جهان تحميل گرديده است . اين رنج ها ربطي به كيش و آيين ندارد و هر كس و با هر آيين آن را با وجدان بيدار آنها را ناپسند مي داند و محكوم مي كند . ايشان به گونه اي هوشمندانه به رنج ملت فلسطين به عنوان نمونه روشن اين چالش ها اشاره كردند . 
@ghazizadeh_kazem 

در مان ها و راهبرد هاي پيشنهادي مرجعيت نيز جالب توجه است . در اين بخش به عناويني چون نفي توسعه طلبي كشور هاي بزرگ ، كنار گذاشتن زبان جنگ و خشونت ،غلبه عقلانيت و حكمت در قدرت هاي بزرگ ، ،اولویت دادن به منافع ملت ها به جای منافع شخصی ، اهتمام به زندگي آزادانه و شرافتمندانه و با كرامت ملت هاي ضعيف و تاكيد بر ارزش هاي همدلي و همزيستي مسالمت آميز ، همبستگي انساني و رعايت حقوق اديان تاكيد كردند.

بنظر مي رسد مشكل عمده جهان را ايشان از قدرت هاي بزرگ و توسعه طلب دانسته اند و بدرستي براصلاح خوي توسعه طلبي و خود خواهي و منفعت طلبي شخصي تا كيد كرده اند و بر حكمراني غير عقلاني و غير حكيمانه ابر قدرتها اشاره كردند . سايه تصميمات غير عاقلانه و غير حكيمانه ترامپ بعنوان نماد قدرت بدون عقلانيت هنوز در جهان سنگيني مي كند و رفتار هاي خشونت طلبانه و تحقير آميز او و ديگر قدرت هاي بزرگ نسبت به ملت هاي ضعيف و كم توان ادامه دارد . تبعيض و نا برابري كه بصورت رويه قابل دفاع در قوم يهود بوده است ، متاسفانه در كشورهاي بزرگ نيز اعمال مي شود و گويا خود را نسبت به انسانهاي ديگر كشور ها انسانتر و محق تر مي دانند . در اين ميان مرجعيت براي مطالب خود مصداقي روشن مي آورد كه بحث به كليت و ابهام و طرح شعارهاي زيبا ي كلي بسنده نشود . شجاعت طرح فلسطين و صحه گذاشتن بر مظلوميت آنان نگاه تيز بين و فرا مذهبي و جهاني ايه الله را نشان داد . 
@ghazizadeh_kazem

ايشان در كنار استكبار و توسعه طلبي از مسيله مهم استبداد و نفسانيت غافل نمانده است و به ديكتاتوري كه موجب نفي آزادي هاي اساسي ملت هاست و رذيله نفسانيت كه به نفي همدلي و ديگر خواهي و رعايت نكردن حقوق غير همكيشان مي انجامد،و متاسفانه مسيله اي همه گير است كه رهبران غالب كشورها و عدعهزيادي از مردم به آن مبتلايند ، نيز اشاره كرده اند.

در مجموع بيانات موجز اين مرجع عالي شيعيان بر چهار شاخص: عقلانيت ، رحمانيت 

، عدالت خواهي و توجه به ارزش هاي الهي و انساني در اسلام و تشيع تاكيد مي كند . 
@ghazizadeh_kazem

اميد كه قدرتمندان مدعي پيروي انبياي الهي بر ايمان واقعي به خداوند بازگردند و تعاليم وحياني كه در بيانات اين مرد حكيم و الهي جاري شده را دنبال نمايند . و جهان از اين عصر پر رنج به جهاني عاري از ظلم و نابرابري و برخوردار از محيط آرام و آزاد و بدون فقر و محروميت و داشتن زندگي با كرامت براي همه گذر كند .

بررسی فقهی حد مجازات‌ها

بررسی فقهی حد مجازات‌ها

چند جلسه پیرامون ارتداد تا کنون صحبت شده است. اشکال‌هایی نیز از یک نویسنده بر موضوع ارتداد مطرح شد که امروز اشکال سوم و پاسخ آن را بیان می‌کنیم. ایشان گفته فرض کنید پذیرفتیم برخی مجازاتهای مربوط به زمان نزول و یا حکم حکومتی بوده ولی برخی از این مجازاتها با آن زمان هم جور در نمی‌آید مثلاً حد محاربه، سرقت و... حتی در آن زمان یک مجازات وحشیانه است و چگونه اسلام این مجازاتها را حتی برای آن زمان تجویز می‌کند؟

بررسی سندی تفسیر علی بن ابراهیم

بررسی سندی تفسیر علی بن ابراهیم

بحث روایات به طور عموم و روایات تفسیری به طور خاص بسیار مورد توجه مستشرقین در دوران جدید قرار گرفته است. آنها با نقد‌های مختلف ادبی و متنی به دنبال این هستند که متون روایی ما را مورد تحلیل قرار داده و از این رهگذر به این نتیجه برسند که آنچه به عنوان متون مقدس در دیدگاه مسلمین تلقی می‌شود قابل اعتماد نیست. حتی جدیداً یکی دو نفر از مستشرقین معروف که آخرین آنها ریپین می‌باشد به دنبال این هستند که حتی قرآن را به عنوان متن ساخته شده قرن 2 و 3 هجری قرا

وحی(نقد نظرات عبدالکریم سروش در باب وحی و قرآن) ج2

وحی(نقد نظرات عبدالکریم سروش در باب وحی و قرآن) ج2

مشکلی که داریم این است که خیلی اوقات ساده انگاری می‌کنیم خیال می‌کنیم مطالب به سادگی بیان شده و همین است که گفته شده است و مطلب دیگری باقی نمانده است لذا با نگاهی تاریخی وقتی منازعه میان برخی علماء را می‌بینیم در می‌یابیم که نزاع میان اصولیون و اخباریون و تکفیرها و یا نسبت دادن عدم درک و فهم به طرف مقابل ناشی از همین هاست.

مطالب مرتبط

دین و حقوق انسان (1)

دین و حقوق انسان (1)

بحثی را که در این جلسه و سلسله نشست‌های آتی بیان خواهیم کرد عبارت است از دین و حقوق انسان. این موضوع با سه رویکرد کلامی، قرآنی و فقهی در اندیشه اسلامی مطرح شده است. سؤالاتی که در این جا مطرح است این است که آیا دین برای انسان حقوقی را به رسمیت می‌شناسد یا نه؟ به تعبیری دیگر آیا انسانی که در اندیشه دینی تصویر شده است، انسانی است محقق یا نه؟ و اگر حقوقی در نظر گرفته شده است این حقوق در چه عرصه‌هایی می‌باشد؟ برای پرداختن به ابعاد این مقوله، تبیین مفه

دین و حقوق انسان

دین و حقوق انسان

بحثی که در جلسات گذشته مطرح شد, دین و حقوق انسان بود که مقدمات آن گذشت و اینک یک بحث نسبتاً تفسیری را در این زمینه تحت عنوان دلالت آیه « لا اکراه فی الدین قد تبیّن الرشد من الغی» که دلالت بر آزادی عقیده دارد، مطرح می‌کنیم. در دنیای امروز اولین بحث در حقوق انسانها، بحث آزادی عقیده است گر چه برخی فلاسفه، آزادی فکر و اندیشیدن را در مرتبه قبلی تر مطرح می‌کنند ولی در عرصه حقوق چیزی باید طرح کرد که بشود با اهرم‌های عادی به آن رسید و قانون برایش وضع کرد

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در حکومت اسلامی؛

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در حکومت اسلامی؛

گفته شد حقوق مختلفی را می‌توان در نظر گرفت که در نظام اسلامی از دیدگاه قرآن و اهل بیت‌(ع) به عنوان حق مردم می‌تواند مطرح شود که یکی انتخاب حاکم بود و دیگری مشارکت در تصمیم سازی‌های حکومتی بود. بعد از این دو حقوق دیگری هم هست که مورد بحث و نقد قرار گرفته اند و در متون اسلامی، به عنوان یکی از آموزه‌های دینی در عرصه حقوق مردم می‌تواند مطرح شود.