موسسه فهیم

خلاصه ها

مطالب مربوط به برچسپ

"صمیمیت"

بدون وحدت و صمیمیت به تعالی نمی‌رسیم

استاد سطح خارج حوزه با انتقاد از تضعیف اخلاق اجتماعی در جامعه، گفت: ما بدون الفت و وحدت و صمیمیت قطعا نمی‌توانیم به تعالی برسیم.