موسسه فهیم

خلاصه ها

مطالب مربوط به برچسپ

"عقیده"

پذیرش باطل از سوی اکثریت آن را مشروع نمی‌کند مخالفت قرآن با اجبار و تحمیل عقیده

آیت‌الله محمد عندلیب همدانی، در پاسخ به این پرسش که آیا در انتخاب حق یا باطل اجباری تکوینی هست یا هر انسانی آزاد است از نظر تکوینی و طبیعی حق یا باطل را انتخاب کند، تاکید کرد: از نظر قرآن ویژگی انسان این است که قدرت انتخاب و آزاد بودن اراده دارد و هرگز در این قضیه جبر تکوینی در کار نیست ولی وجود قدرت تکوینی انتخاب به معنای درست بودن تشریعی آن نیست ولو اینکه اکثریت جامعه این باطل را بپذیرند.