موسسه فهیم

خلاصه ها

مطالب مربوط به برچسپ

"محمد-مرادی"

توصیه قرآن به رعایت احسان حتی در قصاص و طلاق

محمد مرادی با تأکید بر اینکه از منظر قرآن، احسان رکن سلوک اجتماعی است، گفت: یکی از کاربردهای احسان در قرآن، بخشش قاتل است، در حالی که ولی دم می‌تواند او را قصاص کند یا پول زیادی بگیرد تا رضایتش جلب شود.